Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Lättade restriktioner - så här ser det ut hos oss

28 september, 2021

Lättade restriktioner – så här ser det ut hos oss

Nu försvinner restriktionerna kring Covid – vad innebär det för dig som kund hos oss? Och för oss på Njudung Energi?

Digital service

Från och med 4 oktober kommer vår kundservice att öppna för besök igen. Öppettiderna kommer att vara mellan 8 och 16, med lunchstängt 12-13. Detta gäller även för kontakt på telefon.

– Många av dina ärenden kan du få hjälp med via e-post, chat eller Mina sidor, säger Peter Johansson, kundservicechef. Under pandemin har vi lyckats hålla en hög servicenivå, utan fysiska besök, och vi ser gärna att man även i fortsättningen väljer de digitala kontaktvägarna, som vi sett fungerar utmärkt.

Vi jobbar för att utveckla vår digitala självservice och målet är att du som kund så småningom ska kunna utföra dina ärenden är det passar dig, kvällstid eller helg till exempel.

Kundbesök

När det gäller vattenmätarbyten och servicebesök har vi fortsatt med detta, men i mindre skala. Nu kommer vi att öka takten, men tar givetvis hänsyn till om någon inte vill ha besök. Vi är ju självklart alltid symptomfria när vi åker ut till kund och vi förväntar oss att kunder med förkylningssymptom även i fortsättningen kontaktar oss och bokar om sin tid.

Hur ser det ut hos oss?

De flesta av våra medarbetare som arbetat hemma är på plats på jobbet igen den 29 september. Då har några medarbetare varit borta från sin ordinarie arbetsplats i ungefär ett år. Dock kommer det finnas möjlighet till delvis fortsatt hemarbete.

– Att se över våra riktlinjer för hemarbete och erbjuda den möjligheten känns som en naturlig följd av hur det sett ut det senaste året, säger VD Marcus Tingvall. För de flesta har det fungerat väldigt bra med hemarbete, men jag tror att många har längtat efter den sociala samvaron också och det är viktigt att vi nu får träffas på arbetsplatsen.

Men vi har också många medarbetare som hållit ställningarna på arbetsplatserna och jobbat för att våra samhällsnyttiga verksamheter fungerat trots pandemi.

– Vi har ju verksamhet som gör att vi måste ha personal på plats, säger Marcus Tingvall. De har utfört sitt arbete på ett jättebra sätt, trots restriktioner och annorlunda förhållanden. Vi har levererat precis som vanligt!