Klämdag på kundservice

Likabehandling - alltid viktigt och aktuellt

8 mars, 2021

Likabehandling – alltid viktigt och aktuellt

En mansdominerad bransch, en av tretton chefer är kvinna och en ganska traditionell uppdelning i typiskt ”manliga” och ”kvinnliga” yrken. Vi kan inte säga att vi är helt jämställda på Njudung Energi…

Men det vi kan vara nöjda med är att vi har områden där vi är riktigt bra, att vi är väl medvetna om de brister vi har och att vi har en plan och ett åtgärdsprogram för att bli bättre.

– Vår likabehandlingsplan syftar inte bara till att vi ska behandla män och kvinnor lika, utan att det inte ska förekomma diskriminering av någon medarbetare på arbetsplatsen, säger Susanne Hedberg, HR-chef. Vi jobbar hela tiden aktivt med de här frågorna och har nyligen tagit fram en plan för aktiva åtgärder.

Men på internationella kvinnodagen är vi mest intresserade av jämställdheten mellan kvinnor och män förstås. Hur ser det ut?

Lika lön för lika arbete

Bland det första man tänker på när det kommer till jämställdhet är ”lika lön för lika arbete” och det är något vi lever upp till. När det gäller löner på Njudung Energi är löneskillnaderna inte osakliga, det vill säga medarbetarna får lön efter den arbetsvärdering som deras tjänst har. Det innebär att män och kvinnor som har samma typ av arbete också har – i stort sett – samma lön. Att det ändå blir en skillnad när man ser på medianlönen, beror på vilka yrkesroller kvinnor och män har på företaget

– När vi har löneskillnader vet vi orsaken till det och oftast handlar det om vilken erfarenhet medarbetaren har, säger Susanne Hedberg.

Njudung Energi känner ansvar för att få en bättre fördelning av kvinnor och män i olika yrkesgrupper och på så sätt få mer jämställda löner.

Traditionella yrkesroller

Av medarbetarna på Njudung Energi är 74 procent män och 26 procent kvinnor. Vi har en ganska tydlig uppdelning i traditionellt ”manliga” och ”kvinnliga” yrkesroller.

– Här kan vi bli bättre, säger Susanne Hedberg. Men det är också svårt. När vi rekryterar en elmontör eller VA-reparatör till exempel, är det väldigt få kvinnor som söker och när vi söker administrativa tjänster är det inte så många ansökningar från män. Vi skulle dock gärna önska en mer jämn fördelning och vi jobbar strategiskt med frågan.

Det handlar om att underlätta vardagen med praktiska saker som exempelvis omklädningsmöjligheter och arbetskläder, men också att skapa en företagskultur med en icke-kränkande jargong.

– Mycket av detta finns redan på plats eller så finns det som det som en del i vårt åtgärdsprogram, men vi behöver alltid reflektera över vad vi som företag kan göra bättre, säger Susanne Hedberg. Vi vet att det ibland finns en ganska ”grabbig” jargong i våra verksamheter och även om jag inte upplever att det är ett stort problem, är det naturligtvis något vi behöver jobba vidare med.

På Njudung Energi ska både kvinnor och män trivas

Vår medarbetarundersökning visar höga resultat, drygt 4 av 5, vad gäller trivsel, såväl för kvinnor som för män.

– För Njudung Energi är det viktigt att vi är en arbetsplats som erbjuder möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, säger Susanne Hedberg. Vi vill också vara en arbetsplats där medarbetaren kan få ihop sitt livspussel, oavsett om du är man eller kvinna. Medarbetarundersökningen visar att vi har en förståelse för betydelsen att kunna kombinera arbete och föräldraskap, hela 99,1 procent av medarbetarna ser en sådan förståelse hos företaget. En annan aspekt är att studier visar att en större mångfald bidrar till bättre lönsamhet.