Problem med vattenleveransen i Bäckaby
Sommaröppet på kundservice
Vi gräver för fiber i Vetlanda centrum

Maria vill göra bra grejer för miljön

2 juni, 2021

Maria vill göra bra grejer för miljön

”Jag vill göra bra grejer för miljön!”

Orden kommer från Maria Vrethammar, miljöingenjör på vår avfallsanläggning Flishult. Och att göra bra grejer för miljön är precis det hon sysslar med på jobbet.

Flishult – här lämnas avfall på ett säkert sätt

Till Flishult kommer alla sorts avfall. Från industrier, verksamheter och sanering av förorenad mark. En del ska renas, en del mellanlagras, en del deponeras. Vi tar hand om såväl farligt avfall, som det som klassas som IFA (icke farligt avfall). Vi har tillstånd, kontrollprogram och lagar som styr vad vi får ta emot, i vilka mängder och hur vi ska ta hand om det. Med bred kompetens, lång erfarenhet och en modern och funktionell anläggning ser vi till att verksamhets- och industriavfall kan lämnas på ett säkert sätt.

En viktig del i hållbarhetsarbetet

Maria har jobbat på Njudung Energi i drygt fyra år och har haft några olika yrkesroller, som alla handlat om att skapa en bättre miljö. Som miljöingenjör är hon en viktig del i hållbarhetsarbetet på Flishult; ser till att vi följer de regler som finns, har myndighetskontakter, dokumenterar och är med i utvecklingsprojekt. En stor del av arbetet är provtagning på lakvatten, ytvatten, grundvatten, avfall och sediment.

– Vi behöver veta vad det är som kommer till oss, säger Maria. Och vi behöver också ha koll på halterna av olika ämnen, om de förändras. Jag tar prover, kontrollerar värden och skickar proverna till labbet. Vissa prover tar vårt eget laboratorium hand om, andra skickar vi externt. Sedan får vi tillbaka analys och resultat och då är det mitt jobb att dokumentera och agera om det är något som avviker.

Så lite påverkan på miljön som möjligt

Det som lämnas på Flishult ska tas hand om på ett säkert sätt, så att miljön påverkas så lite som möjligt. Detta kräver att avfallsanläggningen utvecklas och att vi hela tiden strävar efter att bli bättre och förbättra hanteringen. Vi gör just nu en hel del satsningar på Flishult, bland annat en utökad IFA-deponi och snart påbörjas arbetet med ytterligare deponiyta för farligt avfall.

– Det känns bra att vi tar små steg framåt, säger Maria. Det är viktigt att se möjligheterna och ha långsiktiga mål i arbetet. Gör vi inte det här bra, rätt och riktigt, kan det få konsekvenser som sträcker sig efter vår livstid och det vill vi verkligen inte. Vi ska ta hand om avfallet så bra vi kan utifrån den kunskap och teknik som finns idag.