Sommartid på kundservice

Mer pengar till vattenförsörjningsprojekt i Ädelfors

6 maj, 2020

Mer pengar till vattenförsörjningsprojekt i Ädelfors

I oktober förra året berättade vi att vi fått bidrag från Länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna att hitta en framtida vattentäkt i Ädelfors. Nu har Länsstyrelsen beviljat ytterligare bidrag och vi är glada att kunna jobba vidare med projektet.

464 500 kronor från Havs- och vattenmyndigheten handlar det om, och det är hälften av den totala kostnaden.

Vad ska vi då göra för pengarna?

– Vi ska undersöka om området har tillräcklig kapacitet för att vara ett av alternativen till ny reservvattentäkt åt Vetlanda, berättar projektledare Manuela Karlsson. Vår bedömning såhär långt är att potentialen för detta är stor.

De vidare undersökningarna handlar bland annat om att avgöra brunnstyp och dimension och därefter borra en brunn och installera en pump för provpumpning. Vi kommer utföra vattenanalyser och göra provpumpningar samt utvärdera resultaten.

I dagsläget kommer dricksvattnet till Vetlandaborna från Emån, där vattnet infiltreras i Upplandaåsen. Denna lösning för dricksvattenförsörjning är sårbar och varken energi- eller kemikalieeffektiv. Att hitta en ny vattentäkt för dricksvatten till Vetlanda har därför varit en aktuell fråga en längre tid.

– Ett stort, djupt grundvattenmagasin, som det här i Ädelfors, kan ge bra dricksvatten i stor kvantitet för flera generationer, säger Manuela Karlsson.

Annat projekt i Ädelfors

Njudung Energi jobbar även med ett saneringsprojekt i Ädelfors. Det har vi också berättat om tidigare i samband med det samrådsmöte som vi arrangerade på Ädelfors folkhögskola 2019. Det kan tyckas konstigt att vi, samtidigt som vi letar efter en framtida vattentäkt, också jobbar med marksanering. Projektledare Robert Gass förklarar:

– De här två projekten är inte geografiskt nära varandra och påverkar således inte heller varandra. Däremot har vi en dialog mellan våra affärsområden, VA och miljö och återvinning, för att vi ska hålla oss uppdaterade och inte göra något som har effekt på det andra projektet.

Saneringsprojektet i Ädelfors har dragit ut på tiden. Orsaken är att leveransen av konsultens arbete försenats.

– Vi beklagar den fördröjningen som blivit, säger Robert Gass. Vi förstår att intressenterna i Ädelfors väntar på besked.

I mitten av maj beräknas huvudrapporten, som ska ligga till grund för planeringen av saneringsarbetet, vara klar. En ny tidsplan kommer därefter att göras och vi får då anledning att återkomma med mer information.