Njudung Energi avbryter flytten av råvattenintaget

19 augusti, 2019

Njudung Energi avbryter flytten av råvattenintaget

Njudung Energi har drivit en process med att dels flytta råvattenintaget i Vetlanda till sjön Grumlan för att få en tryggare vattenförsörjning över tid, och dels skydda vårt vatten med ett vattenskyddsområde. Detta arbete har pågått en längre tid med utredningar, både vad det gäller miljökonsekvensbeskrivning, flödesberäkningar och riskbedömningar. Idag finns råvattenintaget i Emån. När det varit torra somrar minskar flödet i ån, vilket försvårar intaget och därför finns behov av att titta på andra alternativ, där förutsättningarna för att ta vårt dricksvatten är bättre.

Vattendom

Det är mark- och miljödomstolen som beslutar om hur vatten får tappas ur en sjö, detta kallas för en vattendom. Nu har det framkommit att det blir svårt att komma framåt i frågan och få mark- och miljödomstolens godkännande, utan att ta ett helhetsgrepp på hela regleringen av Emån kring Grumlan.

– Ett sådant grepp skulle innebära att vi behöver ha ett nytt samråd med intressenter och vi kommer därför att dra tillbaka den nuvarande ansökan, säger Marcus Tingvall, affärsområdeschef VA. Som konsekvens av detta kommer vi också att avbryta det pågående arbetet med vattenskyddsområdet.

Att processen avbryts betyder inte att arbetet med vattenförsörjningen kommer att avstanna.

– Vi kommer att jobba vidare med att utveckla vattenförsörjningen, säger Marcus Tingvall. Om det innebär att vi går vidare med Grumlan-alternativet eller om vi tittar på helt nya täkter får vi återkomma till.

Vetlandaborna kommer att ha vatten

Marcus Tingvall bedömer att det kommer att ta ungefär fem år.

– Men vi är trygga med dagens lösning, säger han. Vetlandaborna kommer att ha dricksvatten även i fortsättningen.

Han ser inte heller att arbetet som lagts ner har varit förgäves.

–  Vi har fått god kunskap om vår täkt genom de utredningar som gjorts under processen och även de torra och varma åren som vi haft på senare tid har bidragit till nyttiga erfarenheter som vi tar med oss i framtida arbete.

Kontaktpersoner

Har du frågor kring detta? Välkommen att kontakta Ola Rosander, VD telefon 0383-76 38 71 eller Marcus Tingvall, affärsområdeschef VA telefon 0383-76 38 44.