Njudung Energi säger inte upp fasta elavtal

7 september, 2022

Njudung Energi säger inte upp fasta elavtal

I media rapporteras det att elbolag utreder möjligheten att säga upp elavtal med hänvisning till klausulen force majeure, på grund av de oförutsedda händelserna relaterade till energisituationen i Europa. Anledningen är att elbolagen befarar att elpriserna kan vara höga under en lång tid och att ekonomin skulle kunna påverkas dramatiskt.

Med anledning av detta vill vi på Njudung Energi klargöra att vi inte kommer att säga upp våra kunders fasta elavtal.