Njudung Energis resultat 2022

14 mars, 2023

Njudung Energis resultat 2022

Vårt preliminära resultat över föregående år presenterades på styrelsemötet i februari. Våra bolag har som vi tidigare berättat gjort mycket starka siffror under 2022. För Njudung Energi Sävsjö är resultatet 9,8 mkr och för Njudung Energi Vetlanda 69,8 mkr med dotterbolag.

Vårt resultat beror till stor del på vår elproduktion, vilket har gett oss mer intäkter än vad vi budgeterat för, eftersom vi sålt elen vi producerat till ett högre pris än tidigare. Vi gör dock inga intäkter på att elpriset är högre för våra kunder, utan i vår elhandelsverksamhet är vi återförsäljare med endast en liten marginal.

– Det gångna året har kännetecknats av oförutsägbara och instabila energipriser och omvärlden förändras snabbt, därför känns det tryggt att vi har strategin och ekonomiska förutsättningar för att ta oss an 2023, säger Marcus Tingvall, VD på Njudung Energi.

Det är Vetlanda kommun som ägare av bolaget som bestämmer hur vinsten ska fördelas och en eventuell utdelning till kommunen. Vi har dock under kommande år reinvesteringsbehov inom samtliga av våra verksamheter. De största finns inom VA och det är bland annat reservvatten, reinvesteringar i ledningsnätet samt överföringsledningar för vatten- och avloppsreningsverk.

Vi räknar med att under 2023 investera cirka 140 mkr. Eftersom vi på Njudung Energi bedriver samhällsviktig verksamhet ska vi kunna leverera stabila tjänster för lång tid framåt.