Problem med vattenleveransen i Bäckaby
Sommaröppet på kundservice
Vi gräver för fiber i Vetlanda centrum

Ny deponi för icke farligt avfall på Flishult

14 september, 2020

Ny deponi för icke farligt avfall på Flishult

På vår avfallsanläggning Flishult är arbetet just nu i full gång med att bygga ut en del av deponin för icke farligt avfall, IFA. Två grävmaskiner och två dumpers är inhyrda och stora jordmassor flyttas för att bottenkonstruktionen i den nya deponin ska bli helt tät, så inget förorenat vatten riskerar att nå omgivningarna. En ny lakvattendamm kommer också att byggas för att samla upp förorenat vatten från grävningen. Delar av den pågående deponin för icke farligt avfall täcks över i två etapper, och detta görs för att minska lakvattenmängden.

– Vår IFA-deponi som vi har idag är snart full och vi är i behov av ytterligare en ny del på den. Den kommer att byggas i tre etapper och nu är vi i full gång med den första delen av etapp ett, berättar Mats Fasth, driftchef på Flishult.

En deponi kallas platsen där avfall tas emot för säker förvaring över lång tid. På just den här deponin är det icke farligt avfall som samlas in, vilket är en mängd olika sorters material. Det kan vara allt från asbest, isolering, glas och betong till förorenade jordar, hussvamp och brandrester.

Det är ungefär 13 000 kvm som avsatts för utbyggnaden av deponin, så det återstår mycket jobb. Planen är att vara klara med första delen av etapp ett, ungefär 5000 kvm, i slutet av november för att sedan direkt fortsätta med del två och sedan del tre runt årsskiftet.

– Vi är stolta över vår anläggning och att vi är duktiga på att ta hand om både farligt och icke farligt avfall. Det känns viktigt och hållbart för framtiden att avfall som idag inte får eller kan återvinnas, tas emot på ett säkert sätt, säger Mats.