Ny solcellspark på Flishult

6 november, 2023

Ny solcellspark på Flishult

Under en längre tid har ett spännande projekt pågått på Flishults avfallsanläggning och på en stor, brant deponislänt har en rejäl solcellspark byggts upp. För ett par veckor sedan driftsattes parken och målet är att den ska bidra med förnyelsebar energi, öka vår elproduktion och avlasta stamnätet i Sverige. Lutningen på slänten är fördelaktig för solcellspanelernas verkningsgrad och vi kan dessutom stolt berätta att detta är en av Sveriges största solcellsparker som byggts just i en sluttning.

-Parken är speciell i sitt slag då den är byggd på en slänt av en deponi. Detta är mark som är annars är svår att hitta användningsområde för, därför är vi extra nöjda att det fanns möjlighet att placera parken just där, berättar Alón Celing, projektledare på Njudung Energi.

Imponerande 2770 solpaneler är sammankopplade i strängar och som fördelats på fem kraftfulla växelriktare på en 11 000 kvm stor yta. Den samlade effekten på solcellspanelerna är 1,8 MW och växelriktarna kan i sin tur leverera 1,375 MW ut på vårt nät. För att få en uppfattning om mängden el som solcellsparken producerar skulle den kunna förse 250 normalvillor med ström eller till exempel få en elbil att köra ett varv runt jorden med enbart fyra timmars laddning från solcellsparken.

Vår vision, tillsammans skapar vi en hållbar framtid, har kommit väl till pass i arbetet med solcellsparken. Affärsområde elnät har drivit projektet men för att detta skulle vara genomförbart har samarbete varit en viktig pusselbit och flera av våra verksamheter har haft viktiga roller. 

-På Njudung Energi har vi tillgång till bred kunskap och expertis inom många olika områden. Då VA skulle förlägga nya ledningar på Flishult vid samma tillfälle var det naturligt för oss att samarbeta och samförlägga våra respektive arbeten. Vårt bredbandsgäng har tillsammans med vår IT-avdelning bidragit till att få styrnings- och kommunikationsutrustningen att fungera, berättar Alón.