Vattenläcka centrum
Ledningsarbete Ekenässjön

Renhållningsfakturan från Kretslopp Sydost

8 februari, 2021

Renhållningsfakturan från Kretslopp Sydost

Vi påminner: Från och med nu får du din renhållningsfaktura från Kretslopp Sydost! Det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost tog över ansvaret för hushållsavfall vid årsskiftet. I och med det betalar du för hantering av hushållsavfall (exempelvis sophämtning, trädgårdskärl och slamtömning) till dem. Kretslopp Sydost fakturerar för fyra månader i taget, därför ser summan högre ut än vanligt.

Har du frågor om din faktura från KSO kan du skicka e-post till info@kretsloppsydost.se eller ringa 020-40 43 00.

Njudung Energi är även i fortsättningen din leverantör av el. elhandel, fiber, VA och fjärrvärme och dessa kostnader hittar du på fakturan från oss, som kommer månadsvis.