Rensning av våtmark förbättrar vattenkvaliteten ut till Hägneån

9 januari, 2023

Rensning av våtmark förbättrar vattenkvaliteten ut till Hägneån

I januari, med start vecka 3, kommer ett arbete att påbörjas vid våtmarken som ligger intill Djupadals avloppsreningsverk i Sävsjö.  Anledningen är att vi vill försäkra oss om att vi kan fortsätta hålla en bra vattenkvalité på det vatten som släpps ut i Hägneån. Under tiden arbetet pågår kommer det inte att vara möjligt att nyttja motionsspåret i området.

För att veta att det vatten som släpps ut från avloppsreningsverket inte ska påverka vattenkvalitén och livsmiljön negativt, krävs att det långsamt får rinna genom  botten på dammarna som ligger i området, i detta fall den södra dammen. När detta sker så bildas det sediment på botten som till slut blir för tjocka och dessa behöver nu grävas bort.

– Holst Entreprenad AB har fått i uppdrag att gräva bort sedimentet, för att  sedan köra det vidare till Flishult avfallsanläggning. Men innan det forslas vidare lagras det tillfälligt vid dammens kant för avvattning, säger Jessica Olsson, projektledare VA.

För att det ska vara möjligt att gräva i dammen behöver den tömmas på vatten, så det vatten som finns i dammen kommer tillfälligt att pumpas över till en dagvattendamm under grävarbetet.

Arbetet pågår under januari och februari och under tiden finns det ingen möjlighet att passera förbi våtmarken, som idag används som ett motionsspår. Området klassas under tiden som arbetet pågår som en arbetsplats och får därför inte beträdas, då det kan finnas risk för olyckor.

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att kontakta Jessica Olsson på telefonnummer 0383-76 38 40 eller via e-post  jessica.olsson@njudung.se.