Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Sänkt elnätsavgift

13 januari, 2020

Sänkt elnätsavgift

Från och med 1 januari sänker vi elnätsavgiften till våra kunder med 11 procent. Detta gäller både i Vetlanda och Sävsjö. Sänkningen av våra elnätstaxor genomförs för att våra kostnader för regionsabonnemangen minskat, på grund av EONs sänkning av regionsnätsavgifter.

Det är Svenska Energimarknadsinspektionen bestämmer om intäktsramar för elnätsbolagen. Intäktsramar är de pengar som ska täcka kostnaderna för bolagen och de styr hur höga avgifter bolagen får ta av sina kunder. Det är upp till varje bolag att sätta avgifterna utifrån de förutsättningar som regelverket medger. Dessa intäktsramar gäller i fyraårsperioder och den nya perioden är mellan 2020-2023.

Njudung Energi fortsätter investera och jobba för en hållbar framtid och kommer göra de satsningar som behövs även fortsättningsvis, för att vårt elnät ska vara väl rustat för framtiden.

Skilj på elnät och elhandel

Som elnätsbolag ansvarar vi för ledningarna som elen transporteras i hem till dig. Du kan inte själv välja elnätsbolag. Bor du i centrala Vetlanda eller Sävsjö är ditt elnätsbolag Njudung Energi. Bor du på landsbygden eller i kringorterna är det sannolikt att du har EON som elnätsleverantör.

Elhandelsföretaget står för själva elen. Du kan själv välja vilket bolag som du ska köpa din el ifrån. Om du väljer att köpa din el från Njudung Energi kommer den kostnaden på samma faktura som elnätskostnaden (och andra nyttigheter som du kan köpa från oss), men kostnaderna för elnät och elhandel är specificerade på olika rader. Har du ett annat elhandelsföretag får du din elhandelsfaktura från det företaget.

Läs mer om intäktsramar hos Energimarknadsinspektionen.

Våra elnätstaxor  för Vetlanda och Sävsjö för 2020 hittar du här.