Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Skadegörelse på belysningsstolpar

9 november, 2021

Skadegörelse på belysningsstolpar

På senaste tiden kan vi dystert konstatera att vi har haft en ökad skadegörelse på våra belysningsstolpar. Det är dekaler med olika budskap som klistrats fast på stolparna och det har även klottrats. Både dekalerna och klottret är svårt att få bort och det tar mycket tid att avlägsna. Nu vill vi be dig hålla ögonen öppna och våga säga ifrån om du ser någon som sätter dekaler eller klottrar på stolpar (eller på andra ställen där detta inte hör hemma).

– Vi ägnar mycket tid åt att ta bort det här, och vi har också haft god hjälp av tekniska kontoret, som också lägger ner många timmar, men arbetstiden vi lägger ner på detta skulle vi kunna använda till något mycket bättre, säger Marcus Tingvall, VD på Njudung Energi. Arbetstiden kostar ju dessutom mycket pengar, som också skulle kunna lagts på andra, trevligare saker.

Skadegörelsen är polisanmäld.

– Vi förstår ju att det är svårt att få fast någon om man inte tar dem på bar gärning, säger Marcus Tingvall. Därför hoppas vi att allmänheten vill vara lite extra uppmärksamma och hjälpa oss.

Skadegörelsen finns i första hand på stolpar runt omkring gymnasiet, men även belysningsstolpar och andra platser i stan har drabbats.

– Det är inte tillåtet att affischera på belysningsstolpar, elskåp, papperskorgar eller liknande, säger Marcus Tingvall. Detta gäller oavsett budskap på det som sätts upp. Regler kring affischering styrs av ”Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats”, som du hittar på Vetlanda kommuns webbplats.