Vattenavstängning Lasarettsgatan
Fibergrävning i Vetlanda centrum

Smart kompetenshöjning för fjärrvärme

6 oktober, 2020

Smart kompetenshöjning för fjärrvärme

Att kunna göra saker i egen regi är smart. Vårt affärsområde fjärrvärme kan numera isolera ledningsrören själva. Detta innebär minskade kostnader, kortare väntetider på att arbetet ska bli utfört och dessutom en kompetenshöjning för medarbetarna.

Skydd och minskade värmeförluster

Muffning kallas det när vi isolerar våra ledningar. Förenklat går det ut på att man krymper ett rör av plast runt rörskarven och sprutar in skum. Detta används då vi skarvar samman mantelrör, antingen vid nya anslutningar eller vid reparationer. Syftet är att skydda stålröret, och på köpet får man minskade värmeförluster.

– Vi har köpt in utrustning så vi kan göra detta på egen hand, säger Walle Johansson, distributionschef på affärsområde fjärrvärme. Detta innebär att vi inte behöver ta hit en entreprenör vid mindre arbeten, vilket är hållbart både ekonomiskt och ur miljösynpunkt.

Det är Walle som är den som utbildat sig först på avdelningen och nu håller ytterligare en av våra medarbetare på att lära upp sig. Tanken är att det så småningom ska finnas flera medarbetare som har kompetensen på affärsområde fjärrvärme.