Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Snart nytt år – översyn av våra taxor

21 oktober, 2021

Snart nytt år – översyn av våra taxor

På torsdagens sammanträde beslutade Njudung Energis styrelse att föreslå kommunfullmäktige i Sävsjö och Vetlanda taxeförändringar gällande VA. När det gäller elnätstaxorna pågår diskussioner med EON och där väntas beslut komma från styrelsen i november. Taxeförändringar för VA 2022 beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun i december. Elnätstaxan tas av Njudung Energis styrelse.

VA-taxa

Brukningsavgiften för VA föreslås höjas med 5 procent i Vetlanda och 4 procent i Sävsjö. Anläggningsavgiften för VA föreslås vara oförändrad.

– Vi har ett reinvesteringsbehov i ledningsnätet, samtidigt som vi har ett underhållsbehov i våra anläggningar, säger Daniel Mattsson, affärsområdeschef VA. Vi behöver möta de framtida utmaningar som vår verksamhet står inför, som exempelvis innebär ökade reningskrav och ännu bättre tekniska lösningar. De investeringar vi gör och det arbete vi utför kommer kunden till nytta.

För en enskild abonnent med normalförbrukning i Vetlanda kommer detta att innebära cirka 265 kronor mer om året och motsvarande i Sävsjö blir cirka 330 kronor.

Elnät

Då det gäller elnät pågår en diskussion med EON.

– Vi hann inte slutföra diskussionen innan oktober månads styrelsemöte, säger VD Marcus Tingvall. Därför gav vi inget beslutsunderlag till styrelsen nu, utan väntar till nästa månads sammanträde.

Det troliga är att det blir ett beslut om en höjning av elnätsavgiften. Hur stor höjningen blir är osäkert och styrelsen kommer att få ett förslag att ta ställning till när diskussionerna med Eon slutförts.

Fjärrvärme

På fjärrvärmesidan blir taxan oförändrad i både Vetlanda och Sävsjö.

– En oförändrad taxa gör oss starkare i konkurrensen, säger Peter Nilsson, affärsområdeschef fjärrvärme. Det finns många fördelar med fjärrvärme, som ju är ett hållbart uppvärmningsalternativ både ekonomiskt och miljömässigt. Att bibehålla taxorna 2022 är en viktig parameter för att ytterligare visa på attraktiviteten med streamad värme.

De nya taxorna för 2022 kommer att finnas på njudung.se efter årsskiftet.