Tack för att du varit vår renhållningskund!

12 januari, 2021

Tack för att du varit vår renhållningskund!

2021 är här och Njudung Energi har lämnat ifrån sig ansvaret för hushållsavfall till det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Det betyder att de fakturor vi skickat ut nu i dagarna är de sista med kostnad för renhållning och slamtömning.

Nästa gång du betalar för renhållning gör du det till Kretslopp Sydost. Den fakturan kommer i februari och gäller januari – april för dig som har helårsabonnemang. Kretslopp Sydost fakturerar vid tre tillfällen per år. För dig som har fritidshämtning kommer första fakturan i maj.

Du kan läsa mer om deras faktureringsrutiner på www.kretsloppsydost.se/privat/priser

Tack, vi finns kvar!

Vi vill passa på att tacka för den här tiden som vi fått leverera renhållningstjänster till dig och påminna om att vi fortfarande är leverantör av VA, el, fiber och fjärrvärme, precis som tidigare. Har du en eller flera av dessa tjänster kommer du fortfarande att få en faktura från oss. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har funderingar kring dessa tjänster.

Frågor som rör hushållsavfall och slamtömning ska du i fortsättningen ställa till Kretslopp Sydost. Kontaktuppgifter till Kretslopp Sydost: e-post: info@kretsloppsydost.se, telefon 020-40 43 00.