Sommartid på kundservice

Taxeförändringar 2020

28 oktober, 2019

Taxeförändringar 2020

Njudung Energis styrelser har beslutat föreslå förändringar för ett antal av bolagets taxor från och med den 1 januari 2020. Förändringarna berör elnät, VA, fjärrvärme och renhållning och ser lite olika ut för Vetlanda och Sävsjö. I tabellen längst ser du de föreslagna taxeändringarna och en uträkning på vad de kommer att innebära för en genomsnittlig villa.

Verksamhet Taxeförändring Vetlanda Taxeförändring Sävsjö Ungefärlig kostnadsökning för en genomsnittlig villakund i Vetlanda/kund med normalförbrukning Ungefärlig kostnadsökning för en genomsnittlig villakund i Sävsjö/kund med normalförbrukning
Elnät 0 % 0 %
VA förbrukningsavgift 5 % 3 % 250 kronor per år 235 kronor per år
Fjärrvärme 1,5 % 0 % 220 kronor per år (beräknat på 15 000 kW)
Renhållning hushållsavfall

(genomsnittlig höjning)

5 % 3 %  71 kronor per år (beräknat på 140 liters kärl) 46 kronor per år (beräknat på 140 liters kärl)
Renhållning enskilt avlopp (slam) 5 % 5 % 40 kronor per år(beräknat på schemalagd deltömning 3 kubikmeter) 43 kronor per år(beräknat på schemalagd deltömning 3 kubikmeter)

Elnätsavgift

Elnätsavgiften för 2020 är oförändrad.

VA-taxa

Brukningsavgiften för vatten och avlopp föreslås höjas med 5 procent i Vetlanda och med 3 procent i Sävsjö.

–  Vi reinvesterar i våra anläggningar för att få hållbarhet inför framtiden, säger Marcus Tingvall, VA-chef. Vi har även höjt ambitionen vad gäller ledningsnätsförnyelse.

Fjärrvärmeavgift

Fjärrvärmeavgiften kommer att höjas med 1,5 procent i Vetlanda, medan den är oförändrad i Sävsjö.

Peter Nilsson, fjärrvärmechef förklarar:

– Allmänna kostnadsökningar, men framförallt ökade kostnader för anskaffande av bränsle gör att vi behöver justera taxan.

Renhållningstaxan

Då det gäller renhållningstaxan för hushållsavfall kommer den att höjas med, i genomsnitt, 5 respektive 3 procent i Vetlanda och Sävsjö. Det finns flera anledningar till höjningen.

– Förbränningspriset för hushållsavfall har höjts, säger Carl Odelberg, chef för miljö och återvinning. Det kommer dessutom att komma en skatt på förbränning av restavfallet.

Även för slamhantering förändras taxan med 5 procent i respektive kommun. Ökade kostnader för insamling och behandling är huvudorsaken till höjningen.

Mycket för pengarna

Njudung Energi levererar en rad tjänster som ”bara ska fungera”, så som vatten, avlopp, el och soptömning.

–  Det är aldrig önskvärt att göra det dyrare för våra kunder, säger Njudung Energis VD Ola Rosander, men jag hoppas att kunderna ser den goda service man får för pengarna. Det är så självklart att lampan ska lysa när man trycker på knappen, att det kommer vatten ur kranen och att soporna blir hämtade regelbundet och det är vårt jobb att se till att den goda servicen upprätthålls och blir ännu bättre.

Taxorna för renhållning och VA ska beslutas i Kommunfullmäktige i respektive kommun. Detta kommer att ske under hösten. När beslutet är taget kommer du att hitta de nya taxorna på njudung.se