Vattenavstängning Lasarettsgatan
Fibergrävning i Vetlanda centrum

Taxeförändringar 2021

20 november, 2020

Taxeförändringar 2021

Det stundande årsskiftet medför att det är dags att se över våra taxor. Här kan du ta del av de förslag som Njudung Energis styrelse har lämnat till kommunfullmäktige att besluta om i respektive kommun. För Sävsjös del togs beslut om samtliga verksamheter, utom renhållning, i kommunfullmäktige 16 november. Vetlandas kommunfullmäktige förväntas besluta enligt förslag 16 december.

Flera av våra taxor kommer att vara oförändrade. De beslutade förändringarna gäller från 1 januari 2021.

Oförändrade taxor för fjärrvärme och elnät

Avgifterna för fjärrvärme och elnät föreslås att vara oförändrade 2021. Detta gäller både i Vetlanda och i Sävsjö.

Vatten och avlopp

I Sävsjö innebär beslutet en taxeförändring på +3 %. För ett hushåll med normalförbrukning blir detta en kostnadsökning på 240 kronor per år.

I Vetlanda föreslås ändringen bli +5%, vilket innebär en kostnadsökning på 265 kronor per år för ett hushåll med normalförbrukning.

I bägge kommunerna är anslutningsavgiften oförändrad.

– Vi jobbar för en hållbar framtid genom att fortsätta reinvestera i våra ledningsnät, berättar VA-chef Daniel Mattsson. Vi behöver också möta de framtida utmaningar som kommer i form av nya tekniska lösningar och högre reningskrav, vilket också medför större kostnader.

Renhållning

Ansvaret för renhållningen går efter årsskiftet över till det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Verksamheten kommer att vara i stort sett oförändrad under 2021, men man behöver beakta kommande indexerade kostnadsökningar för insamling, behandling, transporter och påsar.

Förslaget är en taxeförändring om +2% i såväl Sävsjö som Vetlanda.

För ett normalhushåll i Vetlanda blir det en höjning på 30 kronor per år och motsvarande siffra för Sävsjö är 42 kronor. Årskostnaden blir 1 511 kronor (Vetlanda) och 2 112 kronor (Sävsjö). Vetlanda och Sävsjö har bland annat olika kärlstorlekar som gör att en kostnadsjämförelse dock inte blir helt rättvisande.

De nya taxorna kommer att finnas på njudung.se med undantag av renhållningstaxorna som du hittar på Kretslopp Sydsosts webbplats efter nyår.