Tilldelat bidrag för fiberutbyggnad i Högarör och Rödjenäs 

29 november, 2023

Tilldelat bidrag för fiberutbyggnad i Högarör och Rödjenäs 

Nu står det klart att vi har blivit tilldelade bredbandsstöd till fiberutbyggnad på landsbygden. Närmare 4 miljoner har delats ut till två av våra ansökta områden, Högarör och Rödjenäs. Tack vare detta kan vi nu fortsätta att möjliggöra bredbandsutbyggnad i mindre områden och samtidigt förbättra bredbandstäckningen i kommunen. Utbyggnadsprojektet kommer att pågå mellan åren 2024-2026.

– Ett välutbyggt bredbandsnät är en viktig faktor för att utveckla kommunen och i dessa områden där det är längre mellan fastigheterna är en extern finansiering ett måste för att det ska kunna bli verklighet, säger Timo Tinderbeck, affärsområdeschef Bredband.

Post- och telestyrelsen (PTS) hade under 2023 i uppdrag att fördela totalt 1,22 miljarder i bredbandsstöd för att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vissa av utbyggnadsprojekten delfinansieras av EU.

– Det känns fantastiskt att vi även i år får en del av bredbandsstödet och att vi nu kan ge dessa områden möjlighet att ansluta sig till stadsnätet, dessa stödpengar innebär att vi nu har möjlighet att påbörja arbetet av stomnäten, som är det första steget i utbyggnaden, berättar Timo.

Arbetet med stomnätet lägger grunden till och är en förutsättning för att samtliga fastigheter ska ha möjlighet att ansluta sig till Stadsnätet till en anslutningskostnad på 25 000 kronor.
I Högarör är det sammanlagt 56 hushåll och fritidshus som kommer att få möjlighet att koppla in sig på fibernätet och i Rödjenäs är det 25 hushåll och fritidshus.