Tilldelat bidrag för fiberutbyggnad i Ökna

16 november, 2022

Tilldelat bidrag för fiberutbyggnad i Ökna

Njudung Energi  har även i år sökt stödmedel för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu står det klart att 4,2 miljoner kronor delas ut till Ökna, som är ett av flera ansökta utbyggnadsprojekt. Utbyggnadsprojektet kommer att pågå mellan 2022-2025.

– Det är en positiv nyhet att vi även 2022 får vara med och dela på den nationella potten. Vi är i stort behov av den externa finansieringen, så det känns jättebra, säger Timo Tinderbeck, affärsområdeschef Bredband.

Post- och telestyrelsen (PTS) har under 2022 i uppdrag att fördela totalt 1,3 miljarder i bredbandsstöd för att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vissa av utbyggnadsprojekten delfinansieras av EU.

– Stödpengarna innebär att vi nu har möjlighet att påbörja arbetet av stomnäten i detta område, som är det första steget i utbyggnaden, berättar Timo.

Arbetet med stomnätet lägger grunden till och är en förutsättning för att samtliga fastigheter ska ha möjlighet att ansluta sig till Stadsnätet till en anslutningskostnad på 25 000 kronor.
I Ökna är det sammanlagt cirka 102 hushåll, företag och fritidshus som kommer att få möjlighet till att koppla in sig på fibernätet.