Lågt vattentryck i Skede   Läs mer
  Kundservice öppet 8-12 torsdagen 4 juni   Läs mer

Trädgårdsavfall från invasiva arter

8 maj, 2019

Trädgårdsavfall från invasiva arter

Ibland händer det att när våra kunder röjer i sina trädgårdar eller på annan mark och vill göra sig av med trädgårdsavfallet, upptäcker att det finns så kallade invasiva växter bland avfallet. Vad gör du då?  Invasiva växter får du inte lämna på ristippar eller som trädgårdsavfall i tunnor eller på Flishult. Att ta hand om dessa på ett bra sätt är klurigt och kräver både kloka beslut och även tillstånd från myndigheter.

Vad är invasiva arter?

Först och främst måste vi reda ut vad som menas med ”invasiv”. Invasiva växter är främmande arter som på något sätt hotar den biologiska mångfalden. De får inte spridas i naturen eller gynnas att bli fler. De sprider ut sig och tränger helt enkelt ut andra arter. Du hittar en lista över arter på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns också uppmaningen att rapportera in om du ser någon av arterna i listan. Några av de man kan stöta på är jättebalsamin, jätteloka och parkslide till exempel.

Vad ska du göra?

Den bästa lösningen är, precis som Naturvårdsverket rekommenderar, att elda upp dem. Förbränningsanläggningar tar dock inte emot jord och rötter för förbränning. Du bör inte heller elda växtdelar hemma, utan det bör ske under ordnade former i en godkänd anläggning.

Så vilken är lösningen? Ja, det går att deponera jord och rötter, det vill säga lägga dem på en avfallsanläggning och täcka över dem med lämpligt material så att de inte har möjlighet att föröka sig. Detta vill vi göra på Flishult och har därför ställt frågan till Länsstyrelsen om detta är godtagbart. Vi vill också ha en generell dispens och slippa ansöka för varje gång, som annars är brukligt.

– Vi vill ha möjlighet att gräva ner detta direkt, säger Carl Odelberg. Låter vi växtmaterialet ligga och vänta finns alltid risken att det sprider sig. Nu väntar vi på besked från Länsstyrelsen. I dagsläget har vi alltså inga lagliga rättigheter att ta emot jord och rötter.

Övriga växtdelar är dock ok att elda.

–  För övriga växtdelar, inte rötter och jord, går det bra att lämna detta på vår avfallsanläggning Flishult, säger Carl Odelberg, affärsområdeschef för miljö och återvinning. Växtdelarna ska läggas i dubbla sopsäckar och dessa ska vara ordentligt tillslutna. Meddela personalen vid ankomst så anvisar de plats för avlämning.

Vårt ansvar

Det pågår just nu en diskussion på nationell nivå om hur dessa arter ska hanteras och vilket ansvar kommunerna har för detta. Vi kan konstatera att det nog inte är ett hushållsavfall och därmed har kommunen som ansvarig för hushållsavfall, ingen skyldighet att ta emot den här typen av avfall.

–  Vi vill dock såklart hjälpa våra medborgare att hitta en lösning, säger Carl Odelberg.