Ändrade tider kundservice tisdagen 29 september

VA skapar hållbarhet för framtiden

27 juni, 2019

VA skapar hållbarhet för framtiden

Vårt hittills största VA-projekt i Vetlanda kommun står helt klart och nu lämnar vi Kristinelund. Det innebär att ungefär 130 fastigheter har anslutits till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Även återställningen av vägar och övrigt i området är färdigt, och projektledare Stefan Jonsson har gått över till nya utmaningar.

Samverkan är nyckeln

–  Det har varit ett spännande och utmanande projekt, där det – precis som i alla större projekt – gäller att få ihop budget, tidplan och många olika viljor, säger Stefan. Jag tycker att vi har lyckats bra med detta. Det har varit bra samarbete, både med de boende och med entreprenörer och god samverkan är en av framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt.

Inte sysslolös

Ett avslutat projekt innebär inte att våra projektledare på VA blir sysslolösa. VA-nätet rustas upp kontinuerligt och nya bostadsområden byggs, där vi ser till att de boende får vatten och avlopp. Stefan jobbar nu med Missionsgatan i Holsby, överföringsledning från Nye till Holmsjö och Bäckaby reningsverk.

–  Vi jobbar tillsammans, flera projektledare, grabbarna på ledningsnät och driftorganisationen, säger Stefan. Vissa projekt är stora och kräver delprojekt, som Holsby till exempel.

Kristinelund var vårt största VA-projekt i Vetlanda kommun. Något riktigt lika stort är inte planerat.

–  Ett omfattande VA-projekt är Himlabackarna, där nya småhustomter ska etableras, berättar Stefan. Där är min kollega, Daniel Mattsson projektledare.

Projekt för miljön

Projektet i Kristinelund startade 2017. Att ansluta fastigheter till kommunalt VA görs främst av miljöskäl. Enskilda avlopp smutsar ner vattendrag, i Kristinelunds fall är det Nömmen som blev drabbad.

–  Nu har vi byggt hållbart för framtiden, så att kommande generationer kan njuta av våra sjöar och vår natur, säger Stefan Jonsson.