Var den du är!

10 september, 2021

Var den du är!

På Njudung Energi tycker vi att det är viktigt att vi jobbar med frågor kring diskriminering och att du på vår arbetsplats får vara den du är. Detta kommer vi att arbeta lite extra med under hösten.

Var den du är-veckan startar med parad och festligheter lördagen den 11 september och pågår sedan med olika aktiviteter under vecka 37. Vi på Njudung Energi kommer att fokusera på normer, generaliseringar, förutfattade meningar och rätten att vara den du är. Och vi nöjer oss inte med att arbeta en enda vecka.

– De här frågorna är viktiga för oss och egentligen något vi alltid har med oss, säger HR-chef Susanne Hedberg. Nu har vi tagit fram en plan för att jobba med detta lite extra under hösten och vi kommer på olika sätt att uppmärksamma de här frågorna.

Det kommer att finnas diskussionsmaterial på arbetsplatserna och på kommande arbetsplatsträffar kommer det att bli samtal och övningar. Höstens arbete tar upp alla de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

”Att pussas hejdå är inte manligt” (sagt av 8-årig pojke till sin mamma), ”vad har frugan lagat idag” (hört i lunchrummet) och ”bögjävel” (använt som skällsord). Det är några av uttrycken/citaten som medarbetarna på Njudung Energi ska få möjlighet att diskutera kring.

– Vi får erkänna att vi är en ganska homogen arbetsplats idag, säger Susanne Hedberg. Vi har heller inga stora problem med diskriminering eller trakasserier. Det betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, där man ska känna sig trygg och välkommen oavsett vem man är och då gäller det att hålla de här frågorna levande hela tiden.