Sommartid på kundservice

Vatten i rätt ledning

31 januari, 2020

Vatten i rätt ledning

– Det är viktigt att det inte är för mycket tillskottsvatten i våra reningsverk, säger vår VA-chef Marcus Tingvall. Vad menar han med det? Och vad kan vi göra för att minska tillskottsvattnet?

Först och främst kanske vi ska reda ut vad tillskottsvatten är. Vattnet som går i våra avloppsledningar kallas spillvatten och kommer till reningsverken. Ibland händer det att annat vatten letar sig in i avloppsledningarna och då kan det bli väldigt mycket vatten som ska tas om hand i reningsverket. Det vattnet kallas för tillskottsvatten. Att ta hand om tillskottsvattnet i reningsverket är dumt. Det är kostsamt att rena ett redan rent grundvatten. Våra reningsverk är inte heller byggda för att ta emot de här mängderna vatten och då kan det orsaka problem i reningsprocessen.

Varför kommer då tillskottsvattnet i fel ledningar?

Det kan bero på flera saker. Det kan läcka in i Njudung Energis ledningar och då behöver vi laga dem. Men det är inte alltid det beror på oss. Ibland har fastighetsägare felkopplad takavvattning eller felkopplad grundvattendränering.

För att komma tillrätta med problemet och inte rena mer vatten än nödvändigt i våra verk är det viktigt att vi gemensamt hittar lösningar och fixar det som ska fixas.

500 procent mer avloppsvatten

Vi jobbar systematiskt med olika områden i Vetlanda och Sävsjö kommuner. Just nu håller vi på att kika på tillskottsvattnet från Hultagård. Där kan det ibland hända att vi får in 500 procent mer avloppsvatten än vad det går ut dricksvatten. Mycket tillskottsvatten där! Detta vatten pumpas i totalt tre pumpstationer innan det går till Djupadal reningsverk, vilket innebär att en hel del onödig energi går åt.

– Njudung Energi ska se över sina ledningar och laga eventuella läckor, berättar Marcus Tingvall. Men det krävs också att fastighetsägarna gör sitt jobb. Ett brev har gått ut till samtliga fastighetsägare i Hultagård och där uppmanar vi fastighetsägarna att se över sina ledningar, göra åtgärder och vi erbjuder oss också att hjälpa till med det vi kan för att det ska bli så bra som möjligt.

Under 2019 gjordes samma arbete i Landsbro och fastighetsägare där fick brev med uppmaningen att se över takavvattning och grundvattendränering. Samtidigt lagade Njudung Energi sina ledningar på plats.

– Det finns mer att göra, men vi ser resultat av våra gemensamma ansträngningar och att det går åt rätt håll, säger Marcus Tingvall. Nu är förhoppningen att vi även ska få ordning på tillskottsvattnet i Hultagård.