Förnyelsearbete av vattenledningar i Rörvik 
Bevattningsförbud i Vetlanda
Förnyelsearbete av vattenledningar på Skördegränd

Vattenläcka!

25 februari, 2021

Vattenläcka!

Ja, det är något som drabbar oss då och då, särskilt nu på vintern och våren. Varför det blir läckor, hur vi lagar dem och vad vi gör för att förebygga dem kan du läsa mer om här.

– Vi har förhållandevis få läckor på våra ledningar, säger Jonas Lager, utredningstekniker på VA. Vi har under de senaste åren satsat ganska mycket pengar på att byta ut vattenledningar mot mer modernt material, som är plast PEH. Förhoppningsvis så är det ett resultat av det vi ser nu.

En läcka uppstår oftast av markförändringar och utmattat material i kombination. Temperaturväxlingar med tjäle inblandat gör ledningarna extra känsliga. Vi har också äldre ledningar som kan rosta sönder i skarvarna.

Ljudsök och vattenavstängning

När vi letar efter en läcka är vi utrustade med instrument som förstärker ljud flera gånger, därför blir det ofta på nattetid, då vi slipper bilar och andra störande ljud. Det händer att det blir väldigt svårt att höra läckan, då avgränsar vi genom att stänga bort område för område och på så sätt minska sökområdet.

När vi är läckan på spåren använder vi en korrelator som mäter ljudvågor i ledningen och på så sätt kan vi ganska exakt mäta ut var läckan är.

– Därefter kommer ju den störiga vattenavstängningen, som tyvärr är nödvändig för ingen vill ju jobba med dykardräkt, säger Jonas Lager. Vår ambition är att jobba så effektivt vi kan, så du ska vara utan vatten så kort tid som möjligt och vi är glada för den förståelse som vi möter hos fastighetsägarna när detta inträffar.

Vi försöker att informera dem som drabbas av vattenavstängning via sms och driftinformation på vår hemsida.

Flera sätt att laga

När läckan är lokaliserad är det dags att reparera och det finns flera sätt.

– Oftast utför vi reparationer med repmuff, det vill säga ett svep som man sätter över skadan, säger Jonas Lager. Ibland behöver vi byta en bit av ledningen och när det gäller äldre ledningar, galv, så försöker vi byta sträckan för galven vill vi bli av med.

Hållbart för framtiden

Många av våra ledningar byggdes på 1950 -och 60-talen och har några år på nacken. Vi jobbar hela tiden med att underhålla (relining) eller byta ut ledningar, så att vårt VA-system ska vara hållbart för framtiden. Ungefär 15 miljoner satsas årligen på reparationer och utbyte. Utöver det har vi också större VA-projekt, som exempelvis det nya bostadsområdet Himlabackarna.

Det är ganska många kilometer ledningar vi ska ha koll på. Vi har ungefär 139 kilometer vattenledningar i Sävsjö kommun och 333 kilometer ledning i Vetlanda.