Förändrade öppettider på kundservice

Vattentornet i Vetlanda – vi renoverar för framtiden

11 januari, 2022

Vattentornet i Vetlanda – vi renoverar för framtiden

Under 2021 gjorde vi en omfattande invändig renovering av vattentornet i Vetlanda. I år är det utsidan av vattentornet som ska rustas upp. Byggställningarna håller på att resas runt tornet.

– Vi ska förse tornet med ett nytt tornhus, det vill säga en teknisk byggnad som finns ovanpå tornet, där vi har utrustning och instrument. Därefter ska vi tvätta, renovera och måla fasaden, berättar Stefan Jonsson, projektledare på VA.

Hållbart för framtiden

En sådan här stor åtgärd har inte gjorts sedan tornet byggdes i början på 1960-talet och det har hunnit bli en del slitage under åren.

– De åtgärder vi gjort under 2021 och de vi gör i år gör att tornet kommer att kunna användas och fungera lång tid framöver, säger Stefan Jonsson. Det känns bra att arbeta med hållbarhet inför kommande generationer.

Arbetet kommer att ske under första halvåret 2022 och projektavslut är planerat till vecka 27.

Säkerhet och påverkan på omgivningen

Under arbetet kommer det att förekomma en del tung trafik, både i bostadsområdet intill och på cykelvägen upp till tornet.

– Byggområdet kommer självklart att vara inhägnat, säger Stefan Jonsson. Vi tror och hoppas att de kringboende och de som använder rekreationsområdet inte ska påverkas särskilt av arbetet.

Vattentornets uppgift är se till att vi har rätt vattentryck. Njudung Energis upphandlade entreprenör för arbetet är Anders Axelsson & Son. Den utvändiga renoveringen beräknas kosta 5 miljoner.