Sommartid på kundservice

Vi är bra på avfall

3 juli, 2020

Vi är bra på avfall

Vår branschorganisation Avfall Sverige har kommit med rapporten Sveriges bästa avfallshantering 2019. Där tittar man på fyra olika områden inom avfallshantering; Förebygga, Återvinning, Miljöeffekter och Kvalitet och service. Inom varje område finns en rad frågeställningar. Sammantaget ligger både Vetlanda och Sävsjö bra till med en 25:e plats respektive 14:e plats bland alla landets kommuner.

Fördelar med nytt kommunalförbund

Sävsjö landar på 85,6 av 100 i det uträknade nyckeltalet och Vetlanda har 82,6. Då har man räknat in samtliga fyra, ovannämnda mätkategorier. Bäst är vi inom Miljöeffekter, och där ingår förnyelsebara drivmedel, hur stor andel förpackningar och farligt avfall man hittar i röd påse och mängden hushållsavfall som går till deponering. Här klättrar Sävsjö från en 53:e plats (2018) till en 34:e plats (2019) och Vetlanda från plats 56 till 38. KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) är också långt fram när det gäller miljöeffekter och ligger bland de 25 bästa i landet.

– Det är inom flera områden jämbördiga och framgångsrika organisationer som nu ska slås samman i det nya kommunalförbundet, Kretslopp Sydost, säger Carl Odelberg, affärsområdeschef miljö och återvinning. Det känns bra att våra styrkor och kompetenser kan tas tillvara och skapa en organisation som redan idag har så goda förutsättningar att arbeta med framtidens avfallsbehov och hållbarhet.

Full pott

När det gäller Förnybara drivmedel – insamling mat och restavfall får både Vetlanda, Sävsjö och KSRR full pott (nyckeltal 100).

Även om vi totalt sett är bra på hushållsavfall, har vi även några områden, där vi kan förbättra oss. Avfall Sverige mäter andel hushållsavfall till materialåtervinning, exkl biologisk behandling och andel matavfall som behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Här sjunker både Sävsjö och Vetlanda i rankingen, från 12:e till 42:e plats (Sävsjö) och från 19:e till 63:e plats (Vetlanda). Carl Odelberg:

– När det gäller återvinning så räknas även återvinningsstationerna som finns utplacerade på olika håll i kommunerna in. Dessa drivs av FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen. En av Kretslopps Sydost första utmaningar är att ta fram ett system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. Målet är att hushållen ska få även dessa fraktioner hämtade hemma på tomten tillsammans med den ordinarie sophämtningen. Lyckas man med det så tar man stora steg mot toppen.

För området kvalitet och service ligger vi kvar runt plats 50-60. Informationen är det område man minst nöjd med och här blir det röda siffror. Man är något mer nöjd i Sävsjö än i Vetlanda. Förhoppningsvis förbättras detta i och med det nya kommunalförbundet.