Vi fortsätter vara en hållbar leverantör

8 januari, 2021

Vi fortsätter vara en hållbar leverantör

2021 är här och Njudung Energi har lämnat ifrån sig ansvaret för hushållsavfall till det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost.

Men det betyder inte att vi slutat leverera hållbara och samhällsviktiga tjänster till dig som bor i Vetlanda och Sävsjö. Alla andra nyttigheter är kvar och vi ser fram emot att få fortsätta vara din leverantör av el, VA, fiber och fjärrvärme. Och vi har fortfarande ett affärsområde som heter miljö och återvinning!

– Miljö och återvinning är en viktig del av vår verksamhet och det arbete vi bedriver inom affärsområdet med att exempelvis ta hand om avfall från industrier, deponera massor och sanera förorenad mark är mycket betydelsefullt för den hållbara framtid som vi alla strävar efter, säger VD Marcus Tingvall.

Och som sagt, övriga verksamheter är såklart kvar! Du kan fortfarande köpa lokalproducerad och klimatsmart el från oss. Eller göra din uppvärmning av huset smidig och ekonomisk genom att välja fjärrvärme. Och ansluta dig till fiber för att få en snabb och säker uppkoppling, när det digitala samhället blir allt viktigare. Samtidigt kommer vi att göra allt vi kan för att du ska vara nöjd med våra leveranser, både de du själv väljer och de som inte är valbara. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

Vi tackar för att vi får fortsätta vara din leverantör av samhällsviktiga tjänster och önskar dig en god fortsättning på 2021. Tack också till alla de kunder som vi haft förmånen att leverera renhållningstjänster till under åren.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.