Vi tar över kommunens laddstolpar

1 september, 2021

Vi tar över kommunens laddstolpar

Från och med 1 september tar Njudung Energi över kommunens två laddstolpar och de fyra laddplatserna på Gladanparkeringen i Vetlanda. Sedan tidigare finns en laddstolpe, ägd av Njudung Energi på Gladan, mot Järnvägsgatan.

I Vetlanda kommuns regi har du kunnat ladda kostnadsfritt. Nu kommer stolparna istället vara kopplade till Park&Charge och kostnaden kommer att vara densamma som för Njudung Energis övriga laddstolpar. Prislista och instruktioner för laddning finns anslaget på stolparna.

Laddstolparna uppkom initialt för att kommunen tidigt ville främja eldrivna fordon. Ett led i kedjan var att nyttjandet skulle vara enkelt och därför valde man att inte ta betalt för laddningen. Man ser nu att utbyggnaden har kommit så pass långt att de kostnadsfria laddplatserna inte behövs för att underlätta.

– I och med att vi är det lokala energibolaget och redan tillhandahåller laddplatser är det naturligt att de övergår i vår regi, säger Anton Petersén på Njudung Energi.

Njudung Energi har laddstolpar på tjugotalet platser i Vetlanda och Sävsjö kommuner.

– Vi har inte bara stolpar i centralorterna, utan erbjuder också service i de mindre kringorterna, säger Anton Petersén. Sammanlagt har vi 22 laddstolpar i egen regi. Tillsammans med Länsförsäkringar har vi också en snabbladdare i centrala Vetlanda.