Personuppgifter

Om behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation 2016/679/EC) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter kan vara ditt namn, personnummer, faktureringsadress och fastighetsadress, kontaktinformation, all nödvändig information för fakturering (om tillämpligt) och eventuella ytterligare uppgifter du ger oss.

Så här får vi dina personuppgifter

Här är några exempel på tillfällen då vi får dina personuppgifter:

 • När du besöker eller registrerar dig på vår webbplats och genom vår användning av cookies.
 • När du tecknar avtal med oss för produkter/tjänster .
 • När du fyller i webbformulär eller blanketter.
 • Lämnar information om dig själv via kommunikation med oss på andra sätt t ex brev/e-post, telefonsamtal, chatt eller sociala medier.
 • När du anmäler flyttning (i vissa fall får vi uppgifter från mäklare eller hyresvärdar).
 • För att utveckla vår digitala närvaro, ibland genom att spåra hur användare nyttjar tjänsten.

 Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi behandlar personuppgifter för flera syften, till exempel:

 • Administration av tjänster du nyttjar hos oss (information, fakturering)
 • För att säkerställa din identitet
 • Kommunikation i våra kanaler
 • Prenumeration på nyheter/driftmeddelanden/lediga tjänster
 • Informations- och marknadsföringsändamål
 • Jobbansökningar
 • Driftmeddelanden

Hur hanterar vi ditt personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt

Ibland delar vi dina personuppgifter med andra

Vi behöver ibland dela dina personuppgifter med samarbetspartners och tjänsteleverantörer för att du ska kunna få de tjänster du efterfrågar.

Njudung Energi har reglerat hur den andra parten ska behandla personuppgifterna och om sekretess i biträdesavtal. Om dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det mottagande företagets integritetspolicy.

Njudung Energi omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det, om inte uppgiften omfattas av sekretess.

Du kan alltid kontakta oss (0383-76 38 00) för att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Uppgifterna får du i ett registerutdrag, som vi har en månad på oss att ta fram från det att du kontaktat oss.

Du kan i många fall själv ta del de personuppgifter vi har lagrade i vårt debiteringssystem genom att logga på minasidor där kan du i vissa fall själv ändra felaktiga uppgifter.

Säkerhet

Njudung Energi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi håller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och enligt lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t ex från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och arkivlagen, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Det innebär bland annat att vi kommer att ta bort eller anonymisera dina uppgifter (så att de inte kan knytas till dig personligen eller användas till andra syften) och annan information i våra databaser när mellanhavanden i avtalet är slutreglerade. Detta förutsatt att informationen inte längre är nödvändig för det syfte som det samlades in för eller att den bedöms ha ett bevarandevärde utifrån arkivlagen. Uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra avtal eller annan laglig grund kan t ex vara insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster som därför inte alltid kan begränsas eller raderas.

Cookies

Vi använder cookies på njudung.se för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på vår webbplats medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Läs mer på separat sida.

Kontakta oss

Njudung Energi gör allt för att säkerställa att all data vi behandlar är korrekt. Detta gäller naturligtvis också för all personlig information vi behandlar. Du har rätt att korrigera ofullständig, missvisande eller felaktig information om dig själv, begära ett registerutdrag, invända mot direktmarknadsföring och i viss mån begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Observera dock att vissa lagliga skyldigheter kan hindra oss från att radera samtliga delar av dina personuppgifter

Vill du klaga på behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se

Personuppgiftsansvarig

Du når personuppgiftsansvarig på Njudung Energi på e-post personuppgiftsansvarig@njudung.se