Dokumentering av elnät i Östanå

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Vi på Njudung Energi vill att alla som besöker vår webbplats ska ha samma möjligheter att hitta information, oavsett funktionsvariation. Eftersom vi är ett kommunägt bolag berörs vi av webbtillgänglighetsdirektivet, vilket innebär att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla, oavsett hinder. Vi arbetar löpande med att uppdatera och förbättra vår webbplats, just för att den ska kunna användas av så ånga som möjligt.

På den här sidan kan du ta del av vår tillgänglighetsredogörelse, där vi beskriver hur Njudung Energi uppfyller lagen om tillgänglighet.

Hur tillgängliga är vi?

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen inom följande områden.

  • Det förekommer vissa kontrastfel vid våra knappar till ingångar.
  • Våra rubriker är inte helt konsekventa
  • Vi erbjuder ingen uppläsning av vår webbplats
  • Vi erbjuder vår ingen översättningstjänst.

Senaste bedömningen av webbplatsen gjordes den 25 september 2020 med verktyget WAVE, samt intern testning med hjälp av manuell checklista för digital tillgänglighet WCAG 2.1 nivå A och AA.

Rapportera brister i tillgänglighet

Kontakta oss via formuläret nedan om du hittar några brister i tillgänglighet på vår webbplats.

Formulär tillgänglighetsredogörelse