Utställning av Vetlanda kommuns vattentjänstplan

Utställning av Vetlanda kommuns vattentjänstplan

Njudung Energi har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Vetlanda kommun då alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. 

Förslaget till Vetlanda kommuns vattentjänstplan är nu föremål för utställning.

Handlingarna hittar du här nedan i dokumentlistan samt i utskriven version hos Njudung Energis kundservice på Upplandavägen 16 i Vetlanda. 

Har du några synpunkter? 

Utställningen pågår från den 13 september till den 11 oktober 2023. Under denna period finns det möjlighet att ta del av och tycka till om handlingarna. Därefter kommer ett slutligt förslag till vattentjänstplan att antas av Vetlanda kommunfullmäktige.

Synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 11 oktober 2023 till info@njudung.se. Ange ärende ”Vattentjänstplan Vetlanda”. Det går även bra att skicka in synpunkter via brev till Njudung Energi Vetlanda AB, Box 154, 574 22 Vetlanda.