Klämdag på kundservice

Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Brunnsvattenanalys

lab-eman

Provtagning av vatten görs för att skydda sig själv och sin familj från långvarig exponering av skadliga ämnen och föroreningar. En del av dessa är av lömsk art och varken syns, smakar eller känns på lukten. Dessutom kan det dröja länge innan du blir sjuk eller märker problemen.

Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Du tar helt enkelt prov på vattnet för att inte riskera att bli sjuk av ditt vatten, vare sig akut eller på grund av långvarig exponering.

Vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstiderna. Många tar enbart prov när lukt, smak och utseende på vattnet förändras. Detta kan dock vara starkt missvisande då allvarliga problem kan vara båda lukt och smaklösa. Är det dessutom små barn i familjen bör du vara extra noggrann. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst en gång var tredje år.

Det är av stor vikt att vi konsumerar vatten av god kvalitet, utan föroreningar från naturen eller från människan. Som brunnsägare är du själv ansvarig för din vattenkvalitet.

Om du vill göra en analys av ditt vatten måste speciella provflaskor användas, därför måste flaskor hämtas på laboratoriet. Instruktioner får du hos oss före provtagningen.