Dokumentering av elnät i Östanå

Vatten och avlopp

Brunnsvattenanalys

Om du vill göra en analys av ditt vatten måste speciella provflaskor användas, dessa hämtar du på laboratoriet, Upplandavägen 16 i Vetlanda. Instruktioner får du hos oss före provtagningen. Du kan hämta provtagningsmaterial måndag-fredag klockan 8-15 (lunch 12-13). Du lämnar proverna till laboratoriet på tisdagar mellan 8 och 12.

Varför göra vattenprov?

Som brunnsägare är du själv ansvarig för din vattenkvalitet.

Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Du tar helt enkelt prov på vattnet för att inte riskera att bli sjuk av ditt vatten, vare sig akut eller på grund av långvarig exponering.

Provtagning av vatten görs för att skydda dig själv och din familj från långvarig exponering av skadliga ämnen och föroreningar. En del av dessa är av lömsk art och varken syns, smakar eller känns på lukten. Dessutom kan det dröja länge innan du blir sjuk eller märker problemen.

Vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstiderna. Många tar enbart prov när lukt, smak och utseende på vattnet förändras. Detta kan dock vara starkt missvisande då allvarliga problem kan vara båda lukt och smaklösa. Är det dessutom små barn i familjen bör du vara extra noggrann.

Det är av stor vikt att vi konsumerar vatten av god kvalitet, utan föroreningar från naturen eller från människan.