Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Brunnsvattenanalys

lab-eman

Provtagning av vatten görs för att skydda sig själv och sin familj från långvarig exponering av skadliga ämnen och föroreningar. En del av dessa är av lömsk art och varken syns, smakar eller känns på lukten. Dessutom kan det dröja länge innan du blir sjuk eller märker problemen.

Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Du tar helt enkelt prov på vattnet för att inte riskera att bli sjuk av ditt vatten, vare sig akut eller på grund av långvarig exponering.

Vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstiderna. Många tar enbart prov när lukt, smak och utseende på vattnet förändras. Detta kan dock vara starkt missvisande då allvarliga problem kan vara båda lukt och smaklösa. Är det dessutom små barn i familjen bör du vara extra noggrann. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst en gång var tredje år.

Det är av stor vikt att vi konsumerar vatten av god kvalitet, utan föroreningar från naturen eller från människan. Som brunnsägare är du själv ansvarig för din vattenkvalitet.

Om du vill göra en analys av ditt vatten måste speciella provflaskor användas, därför måste flaskor hämtas på laboratoriet. Instruktioner får du hos oss före provtagningen.

Trygghetspaket grävd brunn

Kemisk undersökning 1 – Hälsomässiga och tekniska kemiska analyser
pH-värde, Konduktivitet, Alkalinitet, Aggressiv kolsyra, Turbiditet, Färg, Lukt, Totalt organiskt kol, Fluorid, Klorid, Sulfat, Nitrat-kväve, Nitrat, Ammonium-kväve, Ammonium, Nitrit-kväve, Nitrit, Fosfat-fosfor, Fosfat, Järn, Mangan, Koppar, Hårdhet total.

Mikrobiologisk undersökning – Bakterier
Antal mikroorganismer vid 22 °C, Eschrichia coli, Koliforma bakterier

Tungmetaller – Grundämnen som är hälsovådliga
Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
Pris: 1450:-

 

Trygghetspaket borrad brunn

Kemisk undersökning 1 – Hälsomässiga och tekniska kemiska analyser pH-värde, Konduktivitet, Alkalinitet, Aggressiv kolsyra, Turbiditet, Färg, Lukt, Totalt organiskt kol, Fluorid, Klorid, Sulfat, Nitrat-kväve, Nitrat, Ammonium-kväve, Ammonium, Nitrit-kväve, Nitrit, Fosfat-fosfor, Fosfat, Järn, Mangan, Koppar, Hårdhet total.

Mikrobiologisk undersökning – Bakterier

Antal mikroorganismer vid 22 °C, Eschrichia coli, Koliforma bakterier

Tungmetaller – Grundämnen som är hälsovådliga

Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran

Radon – Strålning
För analys av radon i borrade brunnar
Pris: 1650:-

 

Kemisk undersökning 1 – Hälsomässiga och tekniska kemiska analyser

pH-värde, Konduktivitet, Alkalinitet, Aggressiv kolsyra, Turbiditet, Färg, Lukt, Totalt organiskt kol, Fluorid, Klorid, Sulfat, Nitrat-kväve, Nitrat, Ammonium-kväve, Ammonium, Nitrit-kväve, Nitrit, Fosfat-fosfor, Fosfat, Järn, Mangan, Koppar, Hårdhet total.
Pris: 840:-

 

Kemisk undersökning 2 – Tekniska kemiska analyser och kontroll av filter

pH-värde, Alkalinitet, Aggressiv kolsyra, Järn, Mangan, Koppar, Hårdhet total.
Pris: 480:-

 

Mikrobiologisk undersökning – Bakterier

Antal mikroorganismer vid 22 °C, Eschrichia coli, Koliforma bakterier
Pris: 400:-

 

Tungmetaller – Grundämnen som är hälsovådliga

Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
Pris: 350:-

 

Radon – Strålning

För analys av radon i borrade brunnar
Pris: 200:-