Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Flytt av råvattenintaget

Njudung Energi och Vetlanda kommun har gemensamt sökt om tillstånd hos mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken 11 kap. för att flytta råvattenintaget från sin nuvarande plats i Emån till sjön Grumlan. Syftet med flytten är att trygga vattentillgången.

Yttrande

Synpunkter med anledning av ansökan ska skickas skriftligen till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast den 1 april 2019. Domstolens målnummer M 4450-18 ska anges. I kungörelsen hittar du mer utförlig information.

Handlingar till ärendet hittar du här på sidan. Du är också välkommen att kontakta eller besöka Njudung Energi för att få handlingarna utlämnade till dig. Aktförvarare är Besime Becovic, telefon 0383-76 38 93.