Dokumentering av elnät i Östanå

Vatten och avlopp

Laboratorium

Njudung Energis laboratorium är ackrediterat och godkänt för att göra analyser av miljö, avlopp och dricksvatten. Vår personal har behörighet för provtagning och utsläppskontroll. I första hand arbetar vi med att kontrollera kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
På uppdrag av Emåförbundet utför vi analyser i hela Emåns avrinningsområde.

Vi utför även utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag och industrier.

Vill du veta ditt vattens pH-värde? Det och mer om din vattenkvalité, finner du i filen här nedan. 

Har du en egen brunn kan du också få ditt vatten analyserat. Har du frågor kring vattenkvaliteten i din privata brunn, fiskdamm eller annat vatten är du välkommen att kontakta laboratoriet. Här får du professionell hjälp att välja de analyser som du behöver.

Laboratoriet är säkrast bemannat
vardagar mellan klockan 8 -15
Lunchstängt klockan 12-13

För att komma i kontakt med laboratoriet ring kundservice på telefonnummer 0383-76 38 00