Dokumentering av elnät i Östanå

Vatten och avlopp

Taxor

Kostnaderna för vatten och avlopp delas upp i två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Tabellerna nedan visar exempel på de vanligaste taxorna gällande från 2024