Avbrott på fjärrvärmenätet 5 juli
Sommaröppet på kundservice

Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Taxor

Kostnaderna för vatten och avlopp delas upp i två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Tabellerna nedan visar exempel på de vanligaste taxorna gällande 2022.