Ändrade tider kundservice tisdagen 29 september

Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Ledningsnät VA

Fastighetsägaren är skyldig att lämna VA-anmälan när fastighetens VA-installation skall kopplas in till den allmänna anläggningen, eller när omläggning av ledningar för dränering eller anslutning av stuprör sker. Förbindelsepunktens läge bestäms av Njudung Energi.

Blankett för ny eller ändrad servis finns som pdf här nedan.