Dokumentering av elnät i Östanå

Vatten och avlopp

Ny servis

Fastighetsägaren är skyldig att lämna VA-anmälan, även kallad servisanmälan, när fastighetens VA-installation ska kopplas in till den allmänna anläggningen, eller när omläggning av ledningar för dränering eller anslutning av stuprör sker. Förbindelsepunktens läge bestäms av Njudung Energi.

Blankett för ny eller ändrad servis finns som pdf här nedan.