Vatten och avlopp

Vattenskyddsområde

I Vetlanda- och Sävsjö kommun finns det flera grund- och ytvattentäkter som försörjer invånarna med vatten, vårt viktigaste livsmedel. Vattentäkter är ständigt utsatta för yttre hot i form av föroreningar av olika slag. Det är därför viktigt att fastställa skyddsområden för att på bästa sätt skydda vår vattenförsörjning. Skyddsområdena delas in i brunnsområde, inre och yttre vattenskyddsområde. De inre skyddsområdena är speciellt känsliga för föroreningar. Inom vattenskyddsområdena ska alltid stor försiktighet iakttas vad gäller kemikaliehantering, värmepumpar, avloppsanläggningar med mera. Andra vanliga skyddsåtgärder är sänkt hastighet på vägarna omkring skyddsområdena.

Nedan visas de områden som är aktuella i Vetlanda respektive Sävsjö kommun.