Om vattenmätare

Om vattenmätare

Alla hus med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare. Denna visar hur mycket vatten ditt hushåll gör av med. Njudung Energi äger själva mätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för mätarplatsen. 

I dagsläget använder vi två modeller av vattenmätare, som båda är godkända enligt föreskrifterna från SWEDAC. 

På bilden nedan till vänster visas den gamla modellen med visare och räkneverk, som du måste avläsa en gång per år och rapportera till oss, så vi kan beräkna din förbrukning. Denna modell kommer fasas ut under de kommande åren och ersättas av den nya elektroniska modellen. 

Till höger ses den nya elektroniska modellen, som kan avläsas via fjärravläsningssystem. Det är fler fördelar med denna mätare, bland annat kan fakturering ske efter faktisk förbrukning till exempel månadsvis.