Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Om Njudung Energi

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid

Njudung Energi Sävsjö AB

Adress Smedgatan 40
För våra kunder finns möjligheten att boka ett personligt möte med vår kundservice, kontakta oss via telefon.

Box 154, 576 22 Vetlanda

Organisationsnummer: SE556190-5802

Telefon: 0383-76 38 00

Njudung Energi Vetlanda AB

Besöksadress: Upplandavägen 16

Box 154, 574 22 Vetlanda

Organisationsnummer: SE556107-7248

Telefon: 0383-76 38 00

 

Njudung Energi bedriver verksamhet i huvudsak i Sävsjö och Vetlanda kommuner. Till våra kunder levererar vi el, värme, vatten, gas och kommunikationslösningar. Vi ansvarar för hushållsavfallet i Sävsjö och Vetlanda kommuner och erbjuder industrier och andra verksamheter en bra miljöservice till konkurrenskraftiga priser. Sammantaget består verksamheten av 8 olika verksamhetsområden, där vissa bedrivs i båda kommunerna och några endast i någon av kommunerna:

Verksamhetsområde
Sävsjö kommun
Vetlanda kommun
Bredband x
Fjärrvärme x x
Vatten och avlopp x x
Miljö och återvinning x x
Elnät x x
Elkraftsproduktion x
Elhandel x x

Koncernen Njudung Energi består av bolagen Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB samt tillhörande dotterbolag. Njudung Energi Vetlanda AB är helägt av Vetlanda Kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Njudung Energi Sävsjö AB samägs av Njudung Energi Vetlanda AB och Sävsjö Kommun.

Koncernen omsätter över 400 miljoner årligen och har cirka 130 medarbetare. Dotterbolaget Njudung Vetlanda Elnät AB bygger och underhåller elnätet i Vetlanda. Dotterbolaget Njudung Avfallshantering AB utför rening av oljeskadat vatten i modern anläggning på Flishultsområdet. Njudung Energi Vetlanda är även delägare i Norra Smålands Energi AB, Smålands Bredband AB, Vetlanda Sävsjö Fiber AB och Erikshester Vindpark AB.

bolagsstruktur

Den 1 januari 2017 tog vi nästa steg i det väl fungerande samarbetet mellan bolagen Vetlanda Energi och Teknik AB och Sävsjö Energi AB och tillsammans utgör vi nu Njudung Energi. Samarbetet, organisationen och kulturen har formats sedan våren 2013 men under två namn, båda med en stark lokal koppling. Ett gemensamt varumärke tydliggör detta kommunöverskridande samarbete för kunder, leverantörer och inte minst för befintlig och framtida personal. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.