Fjärrvärme – streamad värme

En streamingtjänst som gör livet bekvämare

För installatörer

Njudung Energi tillämpar som standard att inkommande fjärrvärmerör i fastigheter ska potentialutjämnas genom att anslutas till huvudjordningsskenan. Detta enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 2.1.9. Arbetet ska utföras av den elinstallatör som rörinstallatören angett i anmälan. Särskild kopplingslåda för installationen erhålls utan kostnad från Njudung Energis mätarverkstad och rimlig kostnad för elinstallationsarbetet kan debiteras till Njudung Energi. Kravet är till för att uppnå hög personsäkerhet och för att undvika överspänningar.